Sari la conținutul principal

Entități Juridice

Societate în Comandită Simplă (SCS)

Redactor: Duma Cristian-Gabriel

Capitolul 1: Formare si Structura de Capital

 • Formație: Crearea unui SCS se face prin actul constitutiv este un document legal de baza care stabileste identitatea, structura si scopul companiei, inclusiv detalii cum ar fi numele companiei, sediul social, obiectivele de afaceri si structura de capital. Actul constitutiv trebuie sa contina:
  • Forma, numele şi sediul societăţii.
  • Obiectivele de afaceri ale companiei.
   Capitalul social.
  • Detalii de identificare ale asociaților (Carte de identitate sau pașaport).
   Asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii care nu sunt asociaţi, datele de identificare ale acestora şi atribuţiile pe care le vor exercita împreună sau separat.
  • Partea fiecărui asociat din profituri şi pierderi.
  • Locațiile.
  • Durata societății.
  • Metoda de dizolvare și lichidare a societății.
 • Cerințe de capital: nu există nicio lege care să prevadă un capital social minim pentru înfiinţarea unei SCS.

Capitolul 2: Structura

 • SCS este compus din:
  • Asociatii comanditati:
   • Potrivit articolului 1, alineatul 2, din Directiva 2001/23, salariatii care devin angajati ai cumparatorului in urma unei transferari de intreprindere pot fi obligati sa aduca contributii de munca ca parte a investitiei lor sociale, dar acestea nu pot fi considerate ca fiind contributii la constituirea sau cresterea capitalului social al intreprinderii.
   • răspundere nelimitată şi solidară pentru obligaţiile societăţii.
   • Ei pot servi, de asemenea, ca un manager și sunt responsabili pentru administrarea și managementul companiei.
   • Au dreptul să aibă numele lor incluse în numele firmei.
  • Asociatii comanditari: sunt răspunzători doar până la suma capitalului investit în companie. Acești parteneri pot fi fie persoane fizice, fie persoane juridice.
   • Ei nu au dreptul să aibă numele lor incluse în numele companiei.
   • Nu au dreptul de a efectua acte administrative în cadrul companiei.
  • Luarea deciziilor: într-o simplă societate în nume colectiv, nu există o adunare generală formalizată a asociaților. În schimb, atât asociații generali cât și cei limitați deliberază și iau decizii în problemele cheie ale companiei.

Capitolul 3: Registrele obligatorii

 • Înregistrare de control unică - obţinut de la Administraţia Financiară din care face parte societatea.
 • Registrul de evidenta fiscala (daca societatea este platitoare de impozit pe profit) - eliberat de Administratia Financiara in a carei raza teritoriala isi are sediul societatea.
 • Registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL) – dacă societatea are salariaţi. Acest registru este în format electronic, iar numele de utilizator şi parola se obţin de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din judeţul în care este situat sediul social al societăţii.

Capitolul 4: Desfiinţare şi lichidare

 • Dizolvare: Cauzele generale de desfacere a căsătoriei sunt prevăzute de art. 222 şi 232 din Codul Civil, precum şi cauzele speciale prevăzute de art. 224 din acelaşi cod.
  • Cauzele speciale de dizolvare includ: faliment, incapacitate, excludere, retragere, sau decesul unicului asociat general sau unicului asociat limitat.
  • Notă: societatea nu se dizolvă dacă statutul societății cuprinde o clauză de continuare a acesteia cu moștenitorii, sau dacă asociatul rămas decide să continue existența societății ca întreprindere individuală cu răspundere limitată.
 • Lichidare: Regulile generale aplicabile tuturor tipurilor de societăţi sunt aplicate în mod deplin în cazul SCS.

Concluzie: Societate cu Răspundere Limitată Simplă

 • Societatea în Comandită Simplă oferă o combinație unică de flexibilitate și structură, ideală pentru diverse abordări de investiții și management. Înființarea sa este simplificată, fără cerințe de capital minim, în timp ce actul constitutiv definește clar obiectivele și structura societății. Rolurile partenerilor generali și limitați echilibrează protecția răspunderii cu implicarea operațională, potrivindu-se diferitelor stiluri de management. Procesele informale de luare a deciziilor în configurații mai mici încurajează guvernarea directă. Înregistrările obligatorii asigură conformitatea legală și transparența. În cele din urmă, procedurile structurate de dizolvare și lichidare oferă un plan clar de finalizare a vieții societății, făcând SCS o alegere atractivă pentru antreprenorii și investitorii care caută o entitate de afaceri echilibrată și legală.