Sari la conținutul principal

Entități Juridice

Societate Europeană (Societas Europaea - SE)

Redactor: Duma Cristian-Gabriel

Introducere

 • Definiție: - Societas Euripae (SE) A fost definită ca o formă asociativă, asemănătoare cu societatea pe acţiuni, având ca obiect desfăşurarea de activităţi comerciale, în care participă societăţi comerciale guvernate de legi naţionale diferite.
 • Legislaţia aplicabilă: Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2157/2001 privind statutul societăţii europene, Legea nr. 31/1990, precum şi cele privind societăţile pe acţiuni, în măsura în care sunt compatibile cu prevederile regulamentului european.
 • Structura: În principiu, așa cum s-a menționat mai sus, este o formă de societate pe acțiuni, prin urmare are aceeași structură. Pentru mai multe informații despre o societate pe acțiuni, puteți consulta aici..

Capitolul 1: Formare si Structura de Capital

 • FormațieCrearea unui SE poate fi realizata prin aceste metode:
  • prin fuziune.: trebuie să existe cel puţin 2 companii (societăţi pe acţiuni) din diferite ţări UE.
  • prin înfiinţarea unei companii europene deţinătoare. (JSC sau SRL): cel puţin două companii din diferite ţări UE sunt implicate, sau companiile participante au avut o filială sau o sucursală într-o altă ţară UE pentru cel puţin doi ani.
  • Înființarea unei filiale europene (Companii, firme sau alte entităţi legale): sau entităţile participante au avut o filială sau o sucursală într-o altă ţară UE timp de cel puţin doi ani.
  • transformând o societate pe acţiuni într-o societate europeană: o companie care a avut o filială într-o altă țară UE pentru cel puțin 2 ani.
 • Cerințe de capital: cerinţa de capital minim pentru înfiinţarea unei SEE este de cel puţin 120.000 de euro.

Capitolul 2: Conditii pentru formarea unei SE

 • Conform legii, pentru a crea un SE trebuie să îndeplineşti următoarele condiţii: criteria:
  • Să aibă sediul social şi sediul central în aceeași țară UE.
  • Pentru a fi prezent în alte țări UE (Prin subsidiare sau filiale); daca nu indepliniti aceasta cerinta, firma dvs. si celelalte intreprinderi implicate trebuie sa fie guvernate de legislatiile a cel putin 2 tari UE.
  • Să aibă un capital social minim subscris de 120.000 EUR.
  • Să fi încheiat un acord cu reprezentanții angajaților privind participarea lor în companie și modul în care vor fi consultați și informați.

Capitolul 3: Avantajele unei SE

 • Avantaje:
  • Compania europeană este avantajoasă pentru mobilitate, deoarece sediul său social poate fi transferat într-un alt stat membru fără a determina dizolvarea sau crearea unei noi persoane juridice.
  • Compania europeană oferă beneficiul de a facilita fuziuni transfrontaliere în cadrul comunităţii, permițând restructurarea companiei. Acest lucru este deosebit de benefic pentru bănci și companii de asigurări, deoarece permite raționalizarea structurilor din cadrul companiilor și simplifică organizarea legală, ducând la costuri administrative mai mici.
  • Posibilitatea înfiinţării unei sau mai multor filiale, care vor fi ele însele, de asemenelo, companii europene.
  • Simplificarea metodelor de transfer al sediului social al SE-ului permite Selectarea unui domiciliu fiscal avantajosCu toate acestea, pentru o mai bună supraveghere a fraudei fiscale, SE trebuie să fie înregistrată în statul membru al administrației sale efective (adică, unde este gestionată).
  • Siguranţa juridică materializată prin această nouă formă juridică uniformă oferă creșterea securității pentru investitori, în special în noile state ale Uniunii Europene.
  • Economii de costuri în funcționare O formă legală uniformă permite reducerea costurilor administrative.
  • Eticheta unui "Companie europeană" este un simbol si joaca un rol semnificativ in marketing si intarirea relatiilor dintre companiile comerciale formate sub diverse legi ale statelor membre ale comunitatii.
  • Implicarea lucrătorilor în SE va fi o oportunitate pentru ei de a-şi vedea rolul în cadrul companiei recunoscut şi, în plus, de a-şi îmbunătăţi Cetăţeni europeni.

Capitolul 4: Desfiinţare şi reguli pentru societăţile europene în fiecare ţară

 • În ceea ce privește lichidarea, dizolvarea, insolvența și încetarea plăților, compania dvs. europeană trebuie să respecte regulile aplicabile în țara europeană unde este înregistrată compania.
 • Reguli pentru companiile europene în fiecare țarăÎn toate țările UE, companiile europene sunt în general supuse la aceeași regulă europeanăCu toate acestea, în funcție de țara în care este înființată compania dvs. europeană, pot exista reguli diferite privind anumite aspecte - de exemplu, autoritățile pe care trebuie să le contactați și metodele de participare a angajaților pe care trebuie să le aplicați.
 • Reguli de contabilitate: Va trebui sa respectati regulile contabile aplicabile societatilor pe actiuni. în țara UE în care este înregistrată compania dvs.

Concluzie: Societas Europaea – un vehicul modern pentru integrarea afacerilor europene

 • Societas Europaea (SE) reprezintă un progres semnificativ în integrarea corporativă europeană, combinând mobilitatea, armonia legală și eficiența operațională. Oferă un cadru flexibil pentru extinderea transfrontalieră, simplificând fuziunile și procesele administrative și reducând costurile. Emfatizând implicarea lucrătorilor, SE se aliniază cu valorile europene ale incluziunii și unității. Adaptabilitatea sa la diversele cerințe legale naționale îl face o alegere ideală pentru afacerile care vizează capitalizarea pe piața europeană diversă, sporind creșterea și stabilitatea în peisajul economic dinamic al UE.